Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Rejestracja na konferencję Psychodietetyka w praktyce jest na stronie organizatora - Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej, Behawioralnej, Dzieci, Młodzieży i Rodzin terapiapoznawcza.org, który ma w swoich zadaniach statutowych doskonalenie zawodowe nauczycieli, więc zgodnie z art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela koszty szkolenia mogą być pokryte z budżetu placówek oświatowych.


Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Centrum Rozwoju

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin zaprasza na konferencję

III Konferencja
Psychodietetyka w praktyce
Sama dieta nie wystarczy

04.12.2020, online (Zoom)

Partnerzy:


Program konferencji

14.00-14.10

Otwarcie konferencji

9.50-10.00

Otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów

prezes PTTPiBDMiR Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
, prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

14.10-14.40

Upodobania żywieniowe Polaków

prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

14.40-15.10

Jak wyznaczać cele i je realizować podczas leczenia pacjenta z nadwagą i otyłością oraz zespołem metabolicznym

prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15.10-15.20

Przerwa
Dyskusja

15.20-15.50

Otyłość - kiedy warto leczyć chirurgicznie

dr hab. n. med. Łukasz Kaska, Klinika Chirurgii, Gdański Uniwersytet Medyczny

15.50-16.20

Zmiana parametrów metabolicznych w procesie odchudzania - opisy przypadków

dr n. med. Monika Stołyhwo-Gofron, Poradnia Chorób Metabolicznych

16.20-16.30

Przerwa
Dyskusja

16.30-17.00

Interwencje psychoterapeutyczne u otyłych pacjentów z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi

Małgorzata Dabrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT, Centrum Rozwoju

17.00-17.30

Akceptacja porażki w procesie leczenia otyłości

Agnieszka Wroczyńska, psycholog, psychoterapeuta CBT, superwizor, Poradnia CBT

17.30-17.45

Dyskusja


Zgłoszenia można składać korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin: www.TerapiaPoznawcza.org, gorąco zachęcamy.

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów edukacyjnychoraz książkę Dializa Jak się odżywiać?