Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

O firmie

Centrum Rozwoju powstało w odpowiedzi na potrzeby osób mających trudności szkolne oraz ich najbliższego otoczenia czyli ich rodziców, nauczycieli i kolegów. Centrum współpracuje z szeregiem doświadczonych specjalistów, psychologów, terapeutów i trenerów sportowych, którzy od lat zawodowo zajmują się problemami dzieci i młodzieży.

Założycielem Centrum Rozwoju jest Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, która od 1999 specjalizuje się w psychiatrii. Doświadczenie zawodowe w zakresie psychiatrii zdobywała między innymi w Klinice Zaburzeń Psychicznych i Nerwicowych w Gdańsku, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakładzie Zdrowia Rodziny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w II Katedrze Chorób Układu Nerwowego, w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Od roku 2008 jest terapeutą neurobiofedbacku i prowadzi terapie osób z trudnościami w koncentracji, nadmiernie doświadczających skutków stresu.

Jest Przewodniczącą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych między innymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

W czerwcu 2011 roku uzyskała licencję psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, po ukończeniu 4 letnich studiów podyplomowych na SWPSie i zdaniu egzaminów końcowych. We wrześniu 2011 uzyskała licencję psychoterapeuty The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Organizatorka licznych konferencji dydaktyczno- naukowych dla lekarzy, psychologów i pedagogów.

Organizatorka obozów sportowo- terapeutycznych dla dzieci, aktywnie promująca interdyscyplinarne podejście do rozwoju dzieci.

Każda osoba zgłaszająca się do Centrum ma zapewnioną dyskrecję, zrozumienie i konkretną pomoc. Każdy kto zostaje naszym pacjentem jest dla nas ważny i wyjątkowy, o każdego walczymy do końca.