Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania
Jeśli nie problem systemowy, to co?

23.04.2018 Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100, budynek B

24.04.2018 Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

25.04.2018 Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

14.05.2018 Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C

15.05.2018 Poznań, Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

16.05.2018 Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187

17.05.2018 Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

15.10.2018, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

Szanowni Państwo!

Zaproszenie na niniejszą konferencję kierujemy do osób, które już wiedzą czym jest ADHD i inne zaburzenia neurorozwojowe oraz mają świadomość, że trudności w zachowaniu dzieci w szkole mogą wynikać z konfliktów pomiędzy członkami ich rodzin, a chciałyby dowiedzieć się jakie są sposoby neutralizowania tych problemów, począwszy od rozpoznania predyktorów rozpadu związków między rodzicami, poprzez oddziaływania terapeutyczne i mediacje, wygaszanie i modelowanie. System szkolny ma duży wpływ na wychowanie dzieci, ale aby był skuteczny, musi być kompatybilny z systemem rodzinnym. Zmiana samego dziecka nie tylko nie wystarczy, ale może zrobić mu krzywdę.

Podczas konferencji będzie okazja przećwiczyć omawiane kwestie podczas warsztatów oraz zakupić nasze autorskie programy terapeutyczne Zaradnego kota w akcji w postaci książek (Złość oraz Nieśmiałość) oraz gry terapeutycznej.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Lekarz specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
dyrektor NODN Centrum Rozwoju

Przeczytaj opinie uczestników konferencji we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie na forum NODN Centrum Rozwoju (kliknij tutaj)

Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

8.30 – 8.50

Rejestracja uczestników

8.50 - 9.00

Otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów

9.00 - 10.00

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT

Co NIE jest ADHD, autyzmem ani depresją – jak odróżnić, jak pomóc?

10.00 - 11.00

Lech Popiołek, lekarz psychiatra, psycholog

Niedostosowanie społeczne – problem medyczny czy systemowy?

11.00 - 11.30

Przerwa – kawa, herbata i ciastko
Panel dyskusyjny Olga Markowska i Magdalena Śledź

11.30 - 12.15

Magdalena Śledź, psychoterapeuta CBT, psycholog

Mediacje rówieśnicze i wygaszanie behawioralne jako metody rozwiązywania problemów społecznych dzieci

12.15 - 13.00

Magdalena Pryczkowska, pedagog terapeuta behawioralny, logopeda

System rodzinny w kryzysie, co robić by pomóc dzieciom w szkole?

13.00 - 13.30

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

Interwencje policji w konfliktach rodzinnych

13.30 - 14.00

Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, superwizor spraw rodzinnych

Relacje i konflikty między rodzicami a dziećmi w świetle prawa (wykład satelitarny)

14.00 - 14.30

Lunch
Panel dyskusyjny Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska

14.30- 15.15

Warsztaty (jeden do wyboru)

  • Mediacje rówieśnicze
    Magdalena Śledź
  • Zaradny kot w akcji - gra terapeutyczna pomaga rozwiązywać rodzinne problemy
    Magdalen Pryczkowska
  • Dziecko, które atakuje ze strachu - program terapii Zaradny kot w akcji
    Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 255zł (opłata najpóźniej 7 dni przed konferencją) lub 295zł (opłata 6 dni przed konferencją lub później).

Opłata obejmuje: udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), procedury postępowania, kwestionariusze diagnostyczne, ćwiczenia dla dzieci i rodziców, dostęp do aplikacji Zaradny kot w akcji ®, certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową i lunch.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać podczas rejestracji.

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl
lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708

Ważne łącza: