Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Problemy naszych dzieci

Uzależnienie od Internetu

Zarówno badania kliniczne, jak i codzienna praktyka terapeutyczna wskazują, że osoby uzależnione od Internetu często spełniają kryteria innych zaburzeń psychicznych. Wśród nich najczęstsze są zaburzenia nastroju, lękowe i kontroli impulsów. Patrie i Gunn w swoim badaniu wykazali zależność szkodliwego korzystania z Internetu z występowaniem depresji i introwersji.

Przesiewowy kwestionariusz ryzyka uzależnienia od Internetu - kliknij tutaj

FOMO

FOMO (Fear of missing out) - strach przed wykluczeniem z kontaktów. Zjawisko nowe i będące pochodną najnowszych elektronicznych gadżetów, bezpośrednio związane ze stylem życia młodych ludzi

NOMOFOBIA

NOMOFOBIA (No mobile phone phobia) - lęk przed odcięciem od telefonu, zostawieniem telefonu w domu, brakiem zasięgu czy rozładowaniem baterii.

Czytaj więcej .....

ADHD

ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) rozpoznać można po występowaniu objawów należących do 3 różnych kategorii:

  1. Zaburzenia koncentracji uwagi,
  2. Nadruchliwość,
  3. impulsywność.

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku ADHD - kliknij tutaj

Czytaj więcej .....

Zespół Aspergera

Podobnie jak inne zespoły autystyczne zaliczany jest do całościowych zaburzeń rozwojowych.

Dzieci nim dotknięte są bardzo ruchliwe i na niczym nie mogą się na dłużej skupić, ale w przeciwieństwie do dzieci chorych na ADHD, prezentują też całą gamę innych objawów. Przykładowo wybrane zostaną opisane poniżej.

Czytaj więcej .....

Lęki i zaburzenia depresyjne

Problemy lęków są naturalnym elementem rozwoju dzieci, które w miarę jak dorastają, przestają być całkowicie ufne i otwarte, a stają się niepewne i powściągliwe, szczególnie gdy znajdą się w nowych sytuacjach.

Zazwyczaj prawidłowo rozwijające się dzieci w 2-4 roku życia często boją się zwierząt, w 4-6 roku życia - ciemności, duchów, czarownic, potworów, w wieku dorastania - śmierci, wojny lub ciężkiej choroby.

Czytaj więcej .....