Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Konferencja PTTPiBDMR

Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony różnych środowisk

Gdańsk, 1 grudnia 2015, Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3)

Konferencja odbyła się 1 grudnia 2015 w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Do południa odbyły się sesje adresowane do środowiska szkolnego, a po południu sesja skierowana do lekarzy różnych specjalności.

Otwarcia konferencji dokonali wiceprezydent Gdańska, pan Piotr Kowalczuk, oraz prezes Sądu Okręgowego, pan Przemysław Banasik. Konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że aby pomieścić wszystkich chętnych wykłady odbywały się na dwu salach wykładowych, w dwu równoległych sesjach. Konferencja cieszyła się również ogromnym zainteresowaniem mediów, dziennikarze w czasie przerwy przeprowadzali wywiady z gośćmi i prelegentami. Po po konferencji ukazały się liczne relacje telewizyjne i prasowe (relacje można obejrzeć i przeczytać m.in. tutaj: Pomorska.tv, Dziennik Bałtycki )

Gościem specjalnym konferencji była Jessica Minehan z Newton w Messachusestts w USA, której wykład tłumaczony był symultanicznie przez pana Andrzeja Chojnackiego. Dr Artur Kołakowski przedstawił wykład o systemie behawioralnym w klasie, natomiast o dialogu motywacyjnym jako technice służącej wzbudzeniu u młodzieży refleksji i dystansu do proponowanych przez świat przestępczy środków mówiła prezes Towarzystwa, dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek. Ponadto prelekcje wygłosili: sędzia Sądu Okręgowego, pani Ewa Ważny, dr Livia Nowak-Banasik, dr Eliza Wasilewska, dr Iwona Trzebiatowska oraz nadkom. Bogdan Guziński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po południu odbyła się sesja dla lekarzy zorganizowana z grantu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Za perfekcyjną organizację całości odpowiadała Joanna Piotrowska oraz Karolina Pelowska, a także na Magdalena Śledź, Bogusław Owsiany, Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski oraz młodzi wolontariusze.

Mecenat:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partner merytoryczny:

zdjęcie

Gość specjalny konferencji, Jessica Minehan, Director of Behavioral Services NESCA, Newton, Massachusetts

zdjęcie

Tłumaczenie symultaniczne, pan Andrzej Chojnacki

zdjęcie

Dr med. Artur Kołakowski, specjalista psychiatrii dziecięcej, psychoterapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny, Warszawa

zdjęcie

Lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

zdjęcie

Dr med. Iwona Alicja Trzebiatowska, specjalista psychiatrii, konsultant oddz. toksykologii, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

zdjęcie

Dr med. Eliza Wasilewska specjalista pediatrii, alergolog, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

zdjęcie

Sędzia Ewa Ważny, Sąd Okręgowy w Gdańsku

zdjęcie

zdjęcie

Dziennikarze w rozmowach z prelegentami

zdjęcie

zdjęcie

Dwie sale i dwie równoległe sesje

Mecenat:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partnerzy: