Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Nasza oferta

Oferujemy Państwu pełną diagnozę i skuteczną terapię ADHD, zaburzeń autystycznych, trudności szkolnych, lęków i zaburzeń depresyjnych oraz nadużywania Internetu i gier komputerowych tak często spotykanych wśród dzieci i młodzieży w okresie szkolnym. W procesie diagnozy posługujemy się wyłącznie sprawdzonymi i wystandaryzowanymi metodami, a rozpoznanie stawiane jest w oparciu o Kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji ICD 10. W swojej pracy wzorujemy się na sprawdzonych standardach postępowania, stosowanych obecnie w Europie Zachodniej i USA, wykorzystujemy tylko terapie o udowodnionej skuteczności i najlepsze dostępne w Polsce leki.

W wybranych przypadkach diagnozujemy przy pomocy EEG biofeedbacku i prowadzimy stosowną terapię.

Każdemu pacjentowi gwarantujemy dyskrecję, zrozumienie i profesjonalną pomoc. W swojej pracy dostosowujemy się do czasowych możliwości pacjenta. Wizyty są umawiane telefonicznie na godziny, aby uniknąć czekania w kolejce. Pacjentom oferujemy dostęp do lekarza przez Internet i telefon. W sytuacjach trudnych, na życzenie Państwa, podejmujemy się mediacji z nauczycielami, dyrektorami szkół i pracodawcami, wydajemy opinie i zalecenia dla szkół. Skomplikowane i powikłane przypadki konsultujemy z całym zespołem specjalistów: lekarzy, psychologów, pedagogów i logopedów. Kierując się interesem naszych pacjentów współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, świetlicami terapeutycznymi i wolontariuszami.

Pomagamy osobom z ADHD odnaleźć w sobie mocne strony i odnieść życiowy sukces.

Każdy nasz pacjent jest dla nas ważny i wyjątkowy, o każdego walczymy.

Oferujemy

  1. Diagnostykę i leczenie farmakologiczne ADHD, zaburzeń autystycznych, w tym Zespołu Aspergera, niespecyficznych trudności szkolnych, stanów depresyjnych i lękowych.
  2. Diagnozę i treningi EEG biofeedback
  3. Konsultacje interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży mających trudności w relacjach z rówieśnikami, przejawiających lęki i zaburzenia emocjonalne i lub wychowawcze.
  4. Konsultacje w trudnych dla dzieci sytuacjach takich jak: rozwód rodziców, wyjazd rodzica za granicę, przyjście na świat rodzeństwa, przeprowadzka, zmiana szkoły, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny.
  5. Konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży w wyżej wymienionych problemach.
  6. Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem ADHD, zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi i zachowaniami agresywnymi, nadużywania Internetu i gier komputerowych.
  7. Warsztaty dla dzieci z zespołem ADHD, zaburzeniami lękowymi i zachowaniami agresywnymi.
  8. Warsztaty dla nauczycieli

Oferowane przez nas usługi nie są refundowane przez NFZ ani oświatę, zatem ich koszty pokrywają nasi pacjenci, jednak wszystkim którzy się do nas zgłoszą zapewniamy bezpłatne poradnictwo drogą mailową i telefoniczną, a jeśli nie będziemy mogli im pomóc w ramach pracy Centrum, to skierujemy do właściwej placówki.