Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co?

Jak zorganizować kształcenie specjalne dla dzieci z autyzmem i niedostosowaniem społecznym w przedszkolu oraz szkole w myśl rozporządzenia MEN?

Październik/listopad 2015. r. - Łódź, Opole, Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nakazuje pracownikom oświaty wprowadzić do społeczności szkolnej dzieci z orzeczonym kształceniem specjalnym. Wymaga to ogromnej wiedzy – z jednej strony rozumienia problemów tych dzieci, z drugiej znajomości sprawdzonych metod pracy, a dodatkowo umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia, zwłaszcza na agresję osób będących pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub środków odurzających.

Tym właśnie zagadnieniom był poświęcony cykl konferencji Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co?, które odbyły się w 8 miastach Polski.

Program konferencji

Małgorzata Dąbrowska, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, zaburzenia komunikacji społecznej oraz ADHD - diagnoza różnicowa wg DSM V i przegląd programów terapeutycznych o potwierdzonej skuteczności

Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

Autyzm i zaburzenia komunikacji społecznej w przedszkolu i szkole – analiza przypadków oraz przegląd metod pracy

Przemysław Gorzelak, psycholog penitencjarny, psychoterapeuta CBT
PZP Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Uczniowie z niedostosowaniem społecznym w przedszkolu i szkole – konstruowanie skutecznych programów terapeutyczno-edukacyjnych

Sławomir Lisiecki, detektyw Wydziału Kryminalnego ze specjalizacją zwalczania przestępczości narkotykowej

Jak środki odurzające i dopalacze wpływają na zachowania patologiczne dzieci i młodzieży w szkole? Zasady postępowania przy czynnym zagrożeniu.

Iwona Trzebiatowska, dr n. med., lekarz psychiatra
konsultant Oddziału Toksykologii w Gdańsku

Jak rozpoznać, że dziecko zażyło dopalacze, co dzieje się z jego świadomością i zdrowiem psychicznym?

 

Więcej informacji i zapisy: Centrum Diagnozy i Terapii ADHD