Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

EEG biofeedback

O metodzie

Terapia biofeedbacku czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego, jest nowoczesną metodą terapeutyczną, której celem jest przywrócenie prawidłowej równowagi fizjologicznej organizmu człowieka.

W przypadku Neurobiofeedbacku (oznaczanego też skrótem NBF) regulacji podlega czynność bioelektryczna mózgu. Regulowanym parametrem są fale mózgowe. Zmieniając ich parametry (amplitudę i częstotliwość) możemy np.:

  • podnieść zdolność koncentracji i uwagi,
  • poprawić pamięć operacyjną,
  • zmniejszyć poziom doznawanego stresu,
  • nauczyć się kontrolować swoją impulsywność i wybuchy złości,
  • poprawić funkcje mowy i czytania,
  • podnieść swój nastrój,
  • poprawić twórcze myślenie,
  • zmniejszyć dolegliwości powodowane stresem.

Istnieje szereg dowodów naukowych, że metoda ma też ogromne znaczenie jako uzupełnienie psycho- czy farmakoterapii w ADHD, ADD, zaburzeniach autystycznych, zaburzeniach lękowo-depresyjnych, zaburzeniach snu, szkodliwym nadużywaniu Internetu i/lub gir komputerowych.

Skutki terapii NBF, jak pokazuje praktyka, podlegają mechanizmom zapamiętywania i uczenia się, i na długo utrzymują się po każdej sesji.

Mechanizm działania treningu NBF

Trening NBF polega na uczeniu się samodzielnej regulacji amplitudy fal mózgowych o wybranych częstotliwościach.

Zaczyna się go od wykonania diagnostycznego badania EEG biofeedback i zebrania wywiadu dotyczącego funkcjonowania psychofizjologicznego. Następnie ustala się cel i plan treningu oraz omawia ewentualne inne metody (farmakoterapia, psychoterapia) potrzebne do osiągnięcia obranego celu. Często bowiem istnieje więcej, niż jedna przyczyna dolegliwości. Całościowa diagnoza medyczna, przeprowadzona przez lekarza, umożliwia zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych przyczyn. Np. błędem w sztuce było by leczenie wyłącznie neurobiofeebackiem stanów lękowych u osoby z nadczynnością tarczycy.

Zobligowani jesteśmy do przedstawienia zgłaszającej się po pomoc osobie wszystkich dostępnych metod terapeutycznych, z wyjaśnieniem ich skuteczności i działań ubocznych. Zainteresowany sam decyduje, na ile chce i może skorzystać z oferowanej pomocy. Skuteczność treningów NBF jest wprost proporcjonalna do włożonego wysiłku i zaangażowania ćwiczącego. Jest to skuteczna metoda i pod okiem doświadczonego fachowca nie ma skutków ubocznych.

Opis treningu

Trening działa na zasadzie uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Amerykańscy terapeuci nazywają go „aerobikiem mózgu”.

Osoba trenująca podłączona jest do głowicy EEG, która rejestruje parametry fal mózgowych z wybranego przez terapeutę obszaru głowy (w zależności od zgłaszanych dolegliwości). Zmiana tych parametrów powoduje zmianę funkcjonowania centralnego i obwodowego układu nerwowego. Możemy zatem wpływać na stan psycho-funkcjonalny całego organizmu. Nie jest łatwe świadome zmniejszanie bądź zwiększanie amplitudy fal mózgu o określonych częstotliwościach. Dlatego zapis EEG jest zobrazowany na drugim monitorze (tym, który widzi pacjent) w postaci animacji. Obydwa monitory przedstawiają zapis tych samych wartości, ale w inny sposób. Zadaniem trenującego jest sterowanie animacją tak, aby osiągnąć pożądany efekt. Robi to jedynie za pomocą kontroli umysłu – nie ma do dyspozycji klawiatury ani myszki.

Dobrze wykonane zadanie jest nagradzane punktami, co jest dla uczestnika wymierną informacją, czy podąża w dobrym kierunku.

Dodatkowo terapeuta może utrudnić zadanie ćwiczącemu, podnosząc (albo obniżając) próg amplitudy fal mózgu, przy której naliczane są punkty, w zależności od tego, czy chce podnieść, czy obniżyć poziom trenowanych fal. Przypomina to dokładanie obciążenia podczas treningów siłowych mięśni.

Warto pamiętać, że podobnie jak na siłowni, w NBF efekt końcowy zależy od zaangażowania ćwiczącego. Każdy terapeuta ma swoje wypróbowane sposoby motywowania do pracy.