Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne

Podczas odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych dzieci rozwijają świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz uczą się nawiązywać kontakty z innymi.

Twórczynią Metody była Weronika Sherborn- brytyjska nauczycielka wychowania fizycznego, tańca i ruchu.

Korzyści ze stosowania Metody Ruchu Rozwijającego zostały wielokrotnie udowodnione naukowo. Zajęcia prowadzone są w atmosferze zabawy jeden dorosły-jedno dziecko, w trakcie której stymulują się ich wzajemną otwartość, wrażliwość i empatia. Integracja w zespole oparta jest na zaufaniu.

Właściwie stopniowany wysiłek fizyczny pozwala na rozładowanie napięcia i negatywnych emocji.

Korzyści metody udowodnione naukowo to:

  • rozwój strefy emocjonalnej, społecznej i ruchowej dziecka
  • rozwój relacji między dzieckiem i dorosłym.

Rodzice, którzy brali udział w zajęciach deklarowali, że bardziej akceptują siebie i dziecko, bardziej je rozumieją , stają się silniejsi psychicznie, odważniejsi w podejmowaniu decyzji, mają więcej cierpliwości i chęci do działania.