Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Kwestionariusze

Kwestionariusz uzależnienia od Internetu

Kwestionariusz wywiadu diagnostycznego w kierunku uzależnienia od Internetu wg Kimberly Young

Czytaj więcej .....

Kwestionariusz ADHD

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR

Wypełnienie kwestionariusza nie zastępuje badania lekarskiego, daje tylko szacunkowe rozpoznanie, które musi być zweryfikowane w badaniu bezpośrednim.

Czytaj więcej .....