Centrum Rozwoju

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumrozwoju.gda.pl

Konferencja

Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

16.04.2010 r., Warszawa, ALMAMER (ul. Wolska 43)

W piątek 16.04.2010 odbyła się, tym razem w Warszawie, kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych. Mimo iż towarzyszyła nam atmosfera Żałoby Narodowej, zainteresowani uczestnicy licznie przybyli i bardzo aktywnie uczestniczyli w wykładach i warsztatach.

Żywe dyskusje w czasie warsztatów i liczne pytania do prelegentów są dla nas cenną informacją zwrotną. Przekonujemy się z Państwa pomocą o ogromnej skali narastającego problemu wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w następnych spotkaniach.

Warsztat 1: Jak nakłonić rodziców dziecka z problemami emocjonalnymi do skorzystania z pomocy psychiatrycznej lub psychoterapeutycznej – krok po kroku

lek .med, psychoterapeuta Małgorzata Dąbrowska

Warsztat 2: Agresywny uczeń w szkole – podstawy prawne przymusowej interwencji psychiatrycznej

dr med., psychiatria kliniczny, orzecznik i biegły sądowy Iwona Trzebiatowska,
adiunkt w Klinice Zaburzeń Psychicznych i Nerwicowych, GUM